top of page

1Miliwn- Y dyfodol o’r iaith GymraegGan Darcy Kent

Gan Darcy KentHanner tymor diwethaf, ymwelodd Ameer Davies-Rana ein hysgol a dysgon ni am 1Miliwn, ei fusnes. Mae 1Miliwn yn helpu codi’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn yr ysgolion a chyfryngau fel deledu a Chyfryngau cymdeithasol.


Creodd e ‘workshop’ lle gallod bobl (yn y flwyddyn 10-13) ymarfer siarad ac ysgrifennu Cymraeg- roedd y gwaith yn helpu iawn gyda chyflwyno eich hun, sydd yn bwysig gydag arholiadau TGAU a Lefel-A. Hefyd, roedd y cyflwyniad personol yn helpu gyda chreu vlogs fel Ameer; mae e’n bostio fideos fel vlogs ar Youtube (@Ameer1Miliwn a @HanshS4C).


Aeth Ameer i Ysgol Gymraeg gyda Miss Williams sy’n dysgu llawer o ddisgyblion yn Ysgol Basaleg, ond doedd e ddim yn hoffi siarad Cymraeg (yn wahanol i Miss Williams). Nawr, mae Ameer yn defynyddio’r iaith Gymraeg bob dydd ac eisiau annog pobl eraill i wneud yr un peth. Yn bersonol, hoffwn i weithio mewn Ysgol Gynradd felly mae iaith yn ddefnyddiol, dyma rheswm rydw i’n astudio Cymraeg am Lefel-A.


Diolch Ameer am ymweld â ni a dangos â ni sut gallwn ni defnyddio Cymraeg a bod siarad Gymraeg yn hawdd. Hefyd, bod cydweithio gyda’i gilydd yn creu 1 Miliwn siaradwyr Cymraeg!


Recent Posts

See All

By Anais Thomas Are you looking to attend University? Do you want to know more about the University you are attending? Look out for University open days to answer all your questions. Open days are cr

Our News
bottom of page